Onderbemiddeling & Lead-generatie


Het kan voorkomen dat wij in uw belang - en vanwege onze expertise - worden ingeschakeld door externe partijen. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij in uw belang andere partijen - vanwege hun expertise - inschakelen.

Hiervoor zijn - verplicht en onverplicht - een aantal regels vastgesteld.
Zo kunt u er in dat geval van uit gaan dat we u duidelijk aan zullen geven dat u (al dan niet) tijdelijk met een andere dienstverlener in gesprek bent en de reden hiervan.
We zullen u deze werkwijze alleen aanraden (en voor u faciliteren) indien u er zelf bij gebaat bent.

Ook zullen we in voorkomend geval duidelijk aan u aangeven wat onze eventuele verdiensten dan worden.