Onze Bedrijfsfilosofie

 
Persoonlijk Financieel Plan (PFP)

Wij geloven niet in een pur sang hypotheekadvies. Hoewel een hypotheek vaak een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw totale financiële huishouding zijn er veel méér zaken waar u bij de aankoop of verbouwing van een woning rekening mee moet houden.

Wij zien het als onze taak om u duidelijkheid te geven over alle belangrijke financiële risico’s en gebeurtenissen die bij de aankoop of verbouwing van een woning om de hoek komen kijken. Naar ons idee gaat hypotheekadvies dus verder dan alleen een bruto-netto berekening !

Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u voorafgaand aan de financiering van uw woning een helder overzicht van alle belangrijke scenario's en financiële risico’s voor een langere periode. Zodoende komt u tijdens de looptijd van uw hypotheek nooit voor verrassingen te staan. Wij noemen dit een Persoonlijk Financieel Plan (PFP). Natuurlijk is zo’n plan een momentopname. In de toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het Persoonlijk Financieel Plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om niet alleen gedurende de looptijd van de hypotheek regelmatig met u contact te hebben maar ook desgewenst daarna. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan volledig up-to-date blijft.