Onze Beloning


Om onze diensten te kunnen verlenen, worden bedrijfskosten gemaakt zoals salarissen, huisvesting, opleidingen, kosten kantoorbenodigdheden en vergunningen.
Deze kosten worden op de volgende wijze vergoed :

  • op basis van een uur-tarief van € 125,-- excl. BTW (afhankelijk van situatie kan er eventueel geen BTW verschuldigd zijn);
  • op basis van de te ontvangen provisie vanuit de bank en/of verzekeringsmaatschappijen, waar een produkt (hypotheek, lening of verzekering) wordt afgenomen;
  • op basis van een vaste vooraf afgesproken fee;
  • combinatie van bovenstaande;


In ons kennismakingsgesprek lichten we e.e.a. toe, en maken we afspraken over de wijze van beloning.