Onze Kwaliteitskenmerken

Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld :

Ook zijn één of meerdere van onze adviseurs ingeschreven in de volgende registers :

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) - www.seh.nl

Tevens kunnen wij voor u adviseren en/of bemiddelen :

Voor verdere details verwijzen wij u naar onze Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocument (DVD) en Algemene Voorwaarden.